VV - ZÁPISY

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ 

VÝKONNÉHO VÝBORU

Zápis ze shromáždění představitelů 9. 3. 2023 + Rozpočet 2023, Čerpání 2022, Usnesení

Zápis z jednání 2. 3. 2023

Zápis z jednání 2. 2. 2023

Zápis z jednání 5. 1. 2023 + Plán práce na rok 2023

Zápis z jednání 8. 12. 2022

Zápis ze shromáždění představitelů OSH-PV 10. 11. 2022

Zápis z jednání 3. 11. 2022 + Návrh rozpočtu na rok 2023 + Čerpání rozpočtu za 3/4

Zápis z jednání 6. 10. 2022

Zápis z jednání 1. 9. 2022

Zápis z jednání 2. 6. 2022

Zápis z jednání 12. 5. 2022

Zápis z jednání 7. 4. 2022

Zápis z jednání 3. 3. 2022 včetně příloh

Zápisy z jednání únor 2022 a starší