RADA REPRESE (VELITELÉ)

Okresní kolo v požární sportu a O pohár starosty v požárním útoku 2024

Kompletní informace k letošní okresní soutěži a nové O pohár starosty naleznete v samostatném článku v aktualitách.

Přímý odkaz na článek je zde: https://www.osh-pv.cz/l/okresni-kolo-sport-2024/


Zkoušky odborností SH ČMS – Hasič III. a Hasič II.

Okresní odborná rada represe OSH Praha-východ (OORR), bude organizovat letos zkoušky odbornosti SH ČMS Hasič III. a II. v sobotu 16.11.2024 (Mnichovice)

Získání odznaku odbornosti Hasič je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují nejen na represivní činnost.
Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH, je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí. Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič III. stupně.

Zkoušky pro získání odznaku Hasič se skládají z následujících oblastí:
A) Právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
B) Ochrana obyvatelstva,
C) Technické prostředky, cvičební řád – technický výcvik,
D) Požární taktika, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.
Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium.

Zkoušky jsou prováděny:
- písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (A, B, C, D)
- ústní zkouškou

Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:
- Hasič III. stupně 6–10 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
- Hasič II. stupně 7–12 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)
Čas pro provedení zkoušky testem je dán počtem otázek tj. 30 a 40 minut.
Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (A, B, C, D) jednu otázku.

Přitom platí, že ze všech oblastí (A, B, C, D) je pro:
- Hasič III. stupně 30 otázek – maximální počet chyb 6 – prospěl
- Hasič II. stupně 40 otázek – maximální počet chyb 8 – prospěl

Kompletní Metodický pokyn SH ČMS ke zkouškám Hasič je volně přístupný na stránkách dh.cz. https://www.dh.cz/images/Dokumenty/represe/dokumenty/vycvikovy_rok_2023/Metodicky_pokyn_Hasic_I_-III_platny_2023.pdf

Tomáš Zachat, vedoucí OORR, e: zachat@svojsovice.cz, t: 775 709 840


Složení rady represe:

Vedoucí rady:
Zachat Tomáš - SDH Svojšovice

E-mail: zachat@svojsovice.cz / Tel: 775 709 840

 • Fajstavr Jiří - SDH Senohraby (velitel okrsku č. 2)
 • Vaněk Milan - SDH Káraný (velitel okrsku č. 7)
 • Müller Michal - SDH Mnichovice (velitel okrsku č. 4)
 • Kresta Marcel - SDH Doubek (okrsek č. 5)
 • Chytrý Jiří - SDH Nechánice (okrsek č. 1)
 • Pšenička Tomáš - SDH Nechánice (okrsek č. 1)
 • Pivka Jan - SDH Vyšehořovice (velitel okrsku č. 6)
 • Trmal Roman - SDH Jevany (velitel okrsku č. 5)
 • Martin Novotný - SDH Svojšovice (velitel okrsku č. 3)

Okresní odborná rada represe se řídí Statutem odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu velitelů v rámci okresu a zvolený vedoucí rady se stává členem výkonného výboru.
Náplní práce rady je vytvářet podmínky pro činnost hasičů ve věku od 18 let, kteří jsou registrováni u SH ČMS.
Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleným výkonným výborem. Schází se několikrát do roka, dle potřeby a připravovaných akcí.
Činnost rady je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů, popřípadě z dotací.

Okresní odborná rada represe

 • Ve spolupráci s HZS se podílí na odborné přípravě velitelů, strojníků a dalších specialistů a členů jednotek SDH obcí.
 • Organizuje, ve spolupráci s ústřední hasičskou školou školení pro členy JSDH.
 • Organizuje zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně.
 • Pomáhá organizovat a zabezpečovat okresní soutěže.
 • Organizuje porady velitelů.

Okresní rada represe předkládá shromáždění představitelů sborů jedenkrát ročně zprávu o své činnosti.

ARCHIV:

Okresní kolo v požární sportu 2023

https://www.osh-pv.cz/l/okresni-kolo-v-pozarni-sportu-2023/