KALENDÁŘ

KALENDÁŘ

Webový kalendář akcí OSH a obsazení kanceláře OSH v Ohradní

Veřejná adresa URL tohoto kalendáře
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=vvoshpv%40gmail.com&ctz=Europe%2FPrague

Veřejná adresa ve formátu iCal
https://calendar.google.com/calendar/ical/vvoshpv%40gmail.com/public/basic.ics