Základní odborná příprava pro členy JSDH (září 2024)

13.03.2024

ODLOŽENO na září - říjen 2024 (nové vyhlášení, harmonogram a přihláška budou zveřejněny později)

Vážení kolegové, okresní rada represe OSH PV na základě podnětů od několika velitelů jednotek zorganizovala a vyhlašuje kurz Základní odborná příprava pro členy JSDH. (v souladu s §40, odst. 4, vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany). Kurz je rozdělen do několika bloků, tak aby minimálně narušoval pracovní povinnosti Vašich členů. V případě zájmu se pokusíme pro přihlášené členy vyjednat u HZS navazující kurz nositele dýchací techniky (NDT) se zakončením v polygonu v Příbrami. V příloze naleznete podrobnosti o vyhlášeném kurzu, harmonogram a přihlášku. Budete-li mít další dotazy, tak jsme Vám k dispozici

Tomáš Zachat, vedoucí OORR