Vyhlášení zkoušek odborností SH ČMS – Hasič III. a Hasič II.

10.07.2024

Vyhlášení zkoušek odborností SH ČMS – Hasič III. a Hasič II.

Okresní odborná rada represe OSH Praha-východ (OORR), vyhlašuje termín zkoušek odbornosti SH ČMS Hasič III. a II.

Termín: sobota 16. listopadu .2024

Čas: Dopoledne (rozpis bude rozeslán po uzávěrce přihlášek, kdy budou utvořeny skupiny po 10 účastnících s hodinovým rozestupem.)

Místo: Hasičárna Mnichovice (Ondřejovská 538, 251 64 Mnichovice)

Získání odznaku odbornosti Hasič je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují nejen na represivní činnost.

Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH, je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí. Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky Hasič III. stupně.

Zkoušky pro získání odznaku Hasič se skládají z následujících oblastí:

  • Právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,Ochrana obyvatelstva,
  • Technické prostředky, cvičební řád – technický výcvik,
  • Požární taktika, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Hlavní formou přípravy uchazečů na zkoušky je příprava ve svém SDH a samostudium.

Zkoušky jsou prováděny:

  • písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (A, B, C, D)
  • ústní zkouškou

Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:
Hasič III. stupně 6–10 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
Hasič II. stupně 7–12 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)
Čas pro provedení zkoušky testem je dán počtem otázek tj. 30 a 40 minut.
Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (A, B, C, D) jednu otázku.
Přitom platí, že ze všech oblastí (A, B, C, D) je pro:
Hasič III. stupně 30 otázek – maximální počet chyb 6 – prospěl
Hasič II. stupně 40 otázek – maximální počet chyb 8 – prospěl

Kompletní Metodický pokyn SH ČMS ke zkouškám Hasič je volně přístupný na stránkách dh.cz. https://www.dh.cz/images/Dokumenty/represe/dokumenty/vycvikovy_rok_2023/Metodicky_pokyn_Hasic_I_-III_platny_2023.pdf

Registrace ke zkouškám probíhá on-line do 6.11.2024 nebo do naplnění maximální kapacity 50 uchazečů.

Zkouška Hasič III.: https://forms.office.com/e/sHRgRbftge

Zkouška Hasič II.: https://forms.office.com/e/8jT59cnqDf

Tomáš Zachat
vedoucí OOR