Výhlášení kurzu - Hlavní vedoucí táborů

22.01.2023

SH ČMS uspořádá na základě akreditace udělené MŠMT ČR pro zájemce zejména z řad vedoucích mládeže SH ČMS vzdělávací kurz, jehož výsledkem bude při úspěšném složení zkoušky osvědčení o kvalifikaci HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA.

Termín konání kurzu: 10. - 12. 2. 2023, příjezd v pátek dopoledne do 9:00 hod., presence v Hotelu Přibyslav, závěr 13. 2. 2023 odpoledne cca v 17:00 - 18:00 hod.

Místo konání kurzu: hotel Přibyslav

Strava a ubytování budou hrazeny ze strany SH ČMS.

Cestovné si hradí účastník sám, případně ve spolupráci s vysílající organizací.

Pořadatel bude na kurz uplatňovat státní dotaci z MŠMT ČR.

Účastnický poplatek: 1 500 Kč, splatný při presenci.

Co sebou: psací potřeby, poznámkový blok, sportovní obuv a oblečení, flashdisk pro nahrání materiálů

Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2023.

Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel.

Z důvodu efektivnosti kurzu je omezena kapacita na prvních 20 zájemců.

Kompletní informace v odkazu níže:

https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/vedouci-instruktori/1118-vyhlaseni-kurzu-hlavni-vedouci-taboru