Smuteční oznámení - Miloš Fridrich

05.12.2022

Dne 3. 12. nás opustil dlouholetý člen pan Miloš Fridrich. Miloš byl přijat mezi hasiče v roce 1960 a to sborem obce Jirny, kde byl členem až do roku 1973, kdy se přestěhoval do města Čelákovice. Od roku 1981 působil v našem sboru jako starosta až do letošního roku, kdy už mu zdravíčko nesloužilo jak by si přál, ale i tak s námi zůstával nadále v kontaktu. Když se řekne Miloš, každý z nás si okamžitě vybaví jeho hlášku "Bando, popojedem!", kterou nás vždy usměrňoval na každé schůzi, kdy jsme hlučeli. Kdo nezažil jeho legendárního klofáka, jako by nebyl. V roce 2006 byl Miloš vyznamenán nejvyšším možným oceněním a to titulem Zasloužilý Hasič. O deset let později mu byla udělena Výroční cena města Čelákovic, která se dává výjimečným osobnostem města, a tou Miloš bezpochyby byl. V medailonu laureáta na toto vyznamenání řekl: "Hasičina není koníček, je to kůň". Na otázku, zda-li ho ta práce ještě neomrzela řekl: "Ta práce mě neomrzí do konce života, protože to je opravdu kůň." A dostál svého slova. Miloši, my všichni Ti děkujeme za vše. Bylo nám ctí, ale také potěšením. 

Tvoje BANDA

(Text SDH Čelákovice)

OSH - PV tímto vyjadřuje upřímnou soustrast všem příbuzným, kamarádům a hasičské rodině.