Recyklujte s hasiči

14.04.2022

Sdružení hasičů Čech, Moravy s Slezska a společnost Elektrowin a.s., vytvořily v rámci projektu Recyklujte s hasiči novou aktivitu: Připoj se k nám, nebuď lhostejný, sbírej!V rámci okresních kol hry Plamen dostanou všichni účastníci možnost zapojit se do projektu Mladí hasiči 2022 část Specifické aktivity, podprogram Zelená udržitelná Evropa. Na okresních kolech hry Plamen budou připravené zelené krabice, kterou budou sloužit ke sběru starých mobilních telefonů. Zájemci se zapojí tím, že vhodí starý mobilní telefon do připravené krabice od společnosti Elektrowin.