Oslavy 90. let SDH Mukařov

06.09.2021

Text: Michal Pokorný, starosta SDH Mukařov 

V sobotu 28.srpna oslavil náš sbor výročí 90 let od svého založení v roce 1931. Slavnostní den byl zahájen soutěží družstev z Babic, Doubku, Jevan, Mukařova, Tehovce, Všestar a Žernovky.

Závodilo se v netradiční discipníně. Jednotky měly za úkol vytvořit dopravní vedení od hydrantu, překonat překážky, naplnit dva terče a poté veškeré vybavení co nejrychleji zase zabalit. Další samostatnou soutěží byla střelba na terče ze vzduchovky. Před dalším programem se družstva občerstvila guláškem, který pro nás připravil pan Sapík z Klokočné. V 13:30 následovala ukázka dovednosti mladých hasičů v provedení požárního útoku - královské hasičské disciplíny, která se dětem pěkně vydařila. V tuto dobu se už zaplnil areál hasičárny a prostor před ní a všichni nedočkavě vyhlíželi další plánovanou ukázku a sice vyproštění osob z havarovaného vozidla, kterou pro nás zajistila jednotka směny C profesionálních hasičů ze Říčan. Před samotnou ukázkou byli přítomní seznámeni se zásadami bezpečnosti v případě vzniku dopravní nehody. Poté jsme sledovali celý postup v záchraně a vyproštění dvou pasažérů. Poslední ukázkou celého dne bylo vystoupení hasičů z Vrančic, kteří nám předvedli historický výcvik s hákovými žebříky. Tato sestava pocházela z roku 1905. Krátce po 16:00 byl zavelen nástup všech jednotek. Slavnostního vyhlášení výsledků byl přítomen starosta obce pan Rudolf Semanský a první náměstek starosty OSH Praha - východ pan Karel Stehlík. Starosta hasičů Michal Pokorný seznámil přítomné s událostmi, které provázely hasiče v Mukařově od posledních oslav v roce 2016 a poděkoval všem, kteří se na pestré činnosti sboru podíleli a podílejí. Členové sboru převzali ocenění za věrnost a mimořádné zásluhy. František Pokorný obdržel netradiční Řád zlaté vařečky. Z rukou pana Stehlíka převzal náš sbor Medaile svatého Floriána udělenou Krajským sdružením hasičů Středočeského kraje. Následovaly projevy hostů včetně starosty obce, který předal sboru sošku patrona všech hasičů Svatého Floriána a aktivním členům dárokové balíčky. Poslední částí nástupu bylo vyhlášení výsledků souteží, předání cen a poděkování všem soutežícím za účast. V té době již byly ugrilovány krůty a na svém místě připravena hudební skupina RůžaBand, která nás hudebně doprovázela až do večerních hodin.