Okresní kolo v požárním sportu a O pohár starosty v požárním útoku 2024

25.05.2024

Termín: sobota 25. 5. 2024
Místo: Městský stadion Čelákovice; Adresa: U Kapličky 1288/8, 250 88 Čelákovice

OKRESNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

postupové kategorie: Muži a Ženy; disciplíny: běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok*
nepostupové kategorie**:
Starší-Muži a Starší-Ženy; disciplína: požární útok
Smíšená družstva*** (muži a ženy); disciplíny: štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok

Poznámky:
*) Časy z disciplíny požárního útoku v kategorii Muži a Ženy jsou automaticky zahrnuty do soutěže O pohár starosty OSH PV v požárním útoku.
**) Nepostupové kategorie budou vypsány jako praktický výcvik SDH a není nutná registrace sportovců v rejstříku sportu NSA.
***) Do této kategorie nominuje okrsek 1 družstvo, nebo může postavit "okrskové" družstvo složené z členů SDH ve svém okrsku.

OKRESNÍ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OKRESNÍHO SDRUŽENÍ HASIČŮ PRAHA-VÝCHOD V POŽÁRNÍM ÚTOKU

kvalifikační soutěž na O pohár starosty Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje
kategorie: Muži a Ženy

Poznámka: Soutěž bude probíhat současně s disciplínou požární útok – Okresní soutěže v požární útoku.
Maximální počet soutěžních družstev v každé kategorii je 8 (1 družstvo na okrsek).

SPONZOŘI

Uvítáme sponzory, kteří jsou ochotní podpořit naší okresní soutěž.
Kontakt na případné sponzory je Tomáš Zachat, zachat@svojsovice.cz, 775709840

Pořadatel:
SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Praha východ; Ohradní 1166/26, 140 00, Praha 4; IČO: 65998049