Nová pravidla pro udělování vyznamenání

28.01.2022

Nová pravidla pro vyznamenání - Přehledný model

Dne 1. ledna 2014 začal platit nový statut vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, tedy SH ČMS. Přinesl řadu podstatných novinek. Nejedná se však o výrazné změny, jde především o ujasnění a zpřísnění původního modelu. Je však potřeba tyto změny znát.

Níže naleznete přehled zásadních změn:

  • Čestné uznání OSH - MSH (ČU OSH): Nově musí být před tímto uznáním uděleno čestné uznání SDH. Minimální doba mezi těmito uznáními není stanovena.
  • Čestné uznání KSH (ČU OSH): Nově je podmínkou nejdříve získat všechna ocenění na úrovni OSH, tj. Čestné uznání OSH, medaile Za příkladnou práci i medaile Za zásluhy.
  • Čestné uznání SH ČMS (ČU SH ČMS): Nově je nutností nejprve získat všechna ocenění na úrovni OSH a KSH, tj. medaile Sv. Floriána a nižší.
  • Medaile za příkladnou práci: nově se zavedla podmínka dosažení věku 28 let. Navíc musí uplynout 5 let od prvního udělení ČU OSH
  • Medaile Sv. Floriána: Alespoň 1 rok od udělení ČU KSH
  • Medaile za mimořádné zásluhy: Alespoň 1 rok od udělení ČU SH ČMS
  • Medaile za věrnost: Nově až po dovršení 15 let věku.
  • Medaile Za zásluhy o výchovu: Nově je nutnou podmínkou předchozí udělení medaile Za příkladnou práci.
  • Řád Sv. Floriána: Podmínkou je nejprve získat všechny předchozí vyznamenání, navíc je podmínkou být nejméně 30 let členem a dosáhnout věk 50 let.
  • Titul zasloužilý hasič: Podmínkou je 40 let členství (zde došlo k navýšení z 35) a dovršit 65 let věku (Zde se také navýšilo z původních 60)

Níže v přehledném plánku naleznete přesný postup.