RADA REPRESE (VELITELÉ)

Okresní kolo v požární sportu 2023

https://www.osh-pv.cz/l/okresni-kolo-v-pozarni-sportu-2023/

Složení rady represe:

Vedoucí rady:
Zachat Tomáš - SDH Svojšovice

E-mail: zachat@svojsovice.cz / Tel: 775 709 840

 • Fajstavr Jiří - SDH Senohraby (velitel okrsku č. 2)
 • Vaněk Milan - SDH Káraný (velitel okrsku č. 7)
 • Kosina Jiří - SDH Mnichovice (velitel okrsku č. 4)
 • Kresta Marcel - SDH Doubek (okrsek č. 5)
 • Chytrý Jiří - SDH Nechánice (okrsek č. 1)
 • Pšenička Tomáš - SDH Nechánice (okrsek č. 1)
 • Pivka Jan - SDH Vyšehořovice (velitel okrsku č. 6)
 • Trmal Roman - SDH Jevany (velitel okrsku č. 5)
 • Martin Novotný - SDH Svojšovice (velitel okrsku č. 3)

ODBORNÁ RADA REPRESE

Okresní odborná rada represe se řídí Statutem odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu velitelů v rámci okresu a zvolený vedoucí rady se stává členem výkonného výboru.

Náplní práce rady je vytvářet podmínky pro činnost hasičů ve věku od 18 let, kteří jsou registrováni u SH ČMS.

Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleným výkonným výborem. Schází se několikrát do roka, dle potřeby a připravovaných akcí.

Činnost rady je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů, popřípadě z dotací.

Okresní odborná rada represe

 • Ve spolupráci s HZS se podílí na odborné přípravě velitelů, strojníků a dalších specialistů a členů jednotek SDH obcí.
 • Organizuje zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně.
 • Organizuje zkoušky odbornosti Strojník.
 • Pomáhá organizovat a zabezpečovat okresní soutěže.
 • Provádí přípravu a přezkoušení rozhodčích.
 • Organizuje porady velitelů.
 • Organizuje, ve spolupráci s hasičskou školou v Bílých Poličanech, základní školení pro velitele a strojníky.

Okresní rada represe předkládá shromáždění představitelů sborů jedenkrát ročně zprávu o své činnosti.


Zápisy z jednání