RADA REPRESE (VELITELÉ)

Složení rady represe:

Vedoucí rady:
Šafránek Milan - SDH Všestary

E-mail: velitel.osh.pv@seznam.cz / Tel: 775 963 105

 • Fajstavr Jiří - SDH Senohraby
 • Vaněk Milan - SDH Káraný
 • Kosina Jiří - SDH Mnichovice
 • Chytrý Jiří - SDH Nechánice
 • Pšenička Tomáš - SDH Nechánice
 • Zachat Tomáš - SDH Svojšovice
 • Pivka Jan - SDH Vyšehořovice
 • Trmal Roman - SDH Jevany

ODBORNÁ RADA REPRESE

Okresní odborná rada represe se řídí Statutem odborných rad Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V čele rady stojí vedoucí, který je volen na aktivu velitelů v rámci okresu a zvolený vedoucí rady se stává členem výkonného výboru.

Náplní práce rady je vytvářet podmínky pro činnost hasičů ve věku od 18 let, kteří jsou registrováni u SH ČMS.

Odborná rada pracuje dle vlastního plánu práce schváleným výkonným výborem. Schází se několikrát do roka, dle potřeby a připravovaných akcí.

Činnost rady je ekonomicky zajišťována z vlastních zdrojů, popřípadě z dotací.

Okresní odborná rada represe

 • Ve spolupráci s HZS se podílí na odborné přípravě velitelů, strojníků a dalších specialistů a členů jednotek SDH obcí.
 • Organizuje zkoušky odbornosti Hasič II. a III. stupně.
 • Organizuje zkoušky odbornosti Strojník.
 • Pomáhá organizovat a zabezpečovat okresní soutěže.
 • Provádí přípravu a přezkoušení rozhodčích.
 • Organizuje porady velitelů.
 • Organizuje, ve spolupráci s hasičskou školou v Bílých Poličanech, základní školení pro velitele a strojníky.

Okresní rada represe předkládá shromáždění představitelů sborů jedenkrát ročně zprávu o své činnosti.